Sonans - Visuell profil

Sonans ønsket å oppdatere logoen sin som har stått urørt siden 1989, samtidig skulle den visuelle profilen fornyes og strammes opp.
Målgruppen til Sonans består både av unge og voksne studenter noe som krever en balansegang i uttrykket og kommunikasjonen forøvrig.