NetCom - Der alle skulle tru at nokon kunne bu

NetCom er best på dekning der de fleste av oss ferdes. Eller – Der alle skulle tru at nokon kunne bu.