McDonald's - Snapchance

Hvordan å drive trafikk til resturant, skape mersalg og sampling – samtidig som man gjør seg relevant i en ung målgruppe, for nesten ingen penger.